• In 2024 gaan wij grotendeels zelfvoorzienend worden in ons energieverbruik door installatie van zonnepanelen.
  • Het aandeel opgevangen hemelwater wordt vergroot
  • Onze voortuin wordt heraangelegd met klimaatbestendige planten (voorjaar)
  • Het aantal soorten water- en moerasplanten wordt aangepast en uitgebreid (voorjaar)
  • Uitbreiding soorten filters in werking (voorjaar-zomer)